Als centres La Salle entenem que l’educació integral es fonamenta en la concepció cristiana de la persona i del món,  enfocant aquesta opció des de la situació personal de cada alumne i agafant com a intenció final de tota acció educativa i evangelitzadora educar en la fe i el compromís cristià a partir de l’experiència i vivència de la comunitat cristiana.

Aquesta acció la fem junts i per associació, en la línia de Sant Joan Baptista de La Salle, totes les persones responsables de l’esperit i marxa del centre ens unim a l’obra de La Salle en graus i maneres diferents.

D’aquesta manera la Pastoral del nostre centre desenvolupa l’educació en la fe de la persona al llarg de la seva escolarització seguint els tres nivells al voltant de la pedagogia o inici de la fe; el diàleg fe-cultura i la catequesi explícita d’iniciació cristiana. A la vegada intenta Evangelitzar des de la situació personal de cada alumne adequat a la cultura del segle XXI, fomentant un diàleg intercultural i entre les distintes religions. I també intenta cultivar l’educació ètica a nivell personal, comunitària i social, donant-li els valors de l’evangeli.