Aquest és el nostre equip:

Antònia Villalonga Petrus, Orientadora EI-EP

Dani Martí Truyol, Orientador ESO

Silvia Vidal Porqueres, Professora AD i PT

Catalina Giménez Mascaró, Professora AD i PT

Maria Cristina Piña Bernardino, Professora d’Audició i llenguatge

Què és el Departament d’Orientació?

El Departament d’Orientació és un òrgan especialitzat que recolza la tasca del centre educatiu i del conjunt del professorat en totes aquelles actuacions dirigides a assegurar una formació integral de l’alumnat i a l’adaptació dels processos d’ensenyament a les característiques i necessitats personals, acadèmiques i professionals de tots els alumnes.

Des del Departament d’Orientació intentam donar resposta a la diversitat. Aquesta atenció implica ajudar a tots els al·lots que en algun moment o durant la seva escolarització presenten dificultats d’aprenentatge, independentment de les seves causes. El repte d’atendre aquesta diversitat amb èxit és cabdal per a la bona dinàmica de treball a l’aula des de totes les àrees i pel correcte creixement harmònic de tots els alumnes.

En definitiva, l´orientació és un dels elements clau del sistema educatiu que contribueix a la seva qualitat. És responsabilitat de tota la comunitat educativa i de fet, el seu èxit depèn entre altres coses del grau d´implicació dels docents, dels tutors i tutores i de les famílies.