Els departaments verticals són òrgans de coordinació propis del centre La Salle Alaior i que s’encarreguen de fer realitat el que promou el nostre projecte educatiu: Junts tot és més fàcil.

Estan formats per professorat de les tres etapes educatives que hi ha al centre i el seu objectiu fonamental és garantir el manteniment de la línia pedagògica del centre. Es reuneixen amb una periodicitat variable, normalment trimestral, i en concret són els següents:

  • Departament vertical de Ciències: En ell es tracten aspectes relatius al desenvolupament de les competències científiques des de les matèries lligades al departament: matemàtiques, ciències i tecnologia.
  • Departament vertical de Llengües: S’encarrega de l’aprenentatge i desenvolupament de les competències comunicatives tant en català com en castellà. El nostre projecte lingüístic proposa un 50% de l’horari en cadascuna d’aquestes llengües.
  • Departament vertical de Llengües estrangeres: Bàsicament per mantenir la verticalitat interetapes educatives de l’anglès i l’alemany a secundària.
  • Derpartament vertical de religió: Per coordinar la transició entre etapes en tot el que fa referència en l’educació en valors i el desenvolupament de la fe.