El nostre equip directiu està format per:

Antonio Airós Serrano (Director General)

Joan Villalonga Rotger (Cap d’estudis d’infantil i primària)

Dani Martí Truyol (Cap d’estudis d’ESO)

Begoña Samper Mercadal (Cap de pastoral)

Antonia Villalonga Petrus (Orientadora d’Infantil i Primària)

Inmaculada Goñalons Serrano (Cap de Qualitat)

Hno. Jesús Díaz Martínez (Director de la Comunitat de Germans)

 

L’equip directiu és el màxim responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del centre. És l’òrgan que coordina l’acció global de tota l’Escola, dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa en les diferents etapes i col·labora en l’organització i coordinació de l’acció educativa realitzada pels mestres.

És responsabilitat de l’Equip Directiu impulsar les diferents activitats del centre i de garantir el compliment de les normes de convivència. A més, ha de vetllar per la correcta aplicació del caràcter propi i fomentar l’actualització pedagògica i la formació permanent del professorat.

També és responsabilitat de l’Equip Directiu, fomentar la participació de les famílies i fer funcions de representació del centre i de coordinació amb l’entitat titular i l’APIMA.

En definitiva, a La Salle Alaior, tenim un Equip Directiu format per persones diverses, amb les quals compartim reflexions i tasques, i treballam conjuntament i amb il·lusió en l’exercici de les nostres funcions per impulsar i dur endavant el projecte educatiu del nostre centre.