Proideba és una fundació amb el nom de FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ILLES BALEARS (P.R.O.I.D.E.B.A.). El seu àmbit d’actuació són les Illes Balears.

L’objectiu final és l’ajuda al Tercer i Quart Món. Les prestacions de la fundació van dirigides a les persones que no disposen de mitjants econòmics i possibilitats suficients. És la fundació lasaliana per l’organització de projectes en països en vies de desenvolupament de diferents indrets del món on La Salle hi té presència.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.